Product Update

Veranderingen 'Toewijzen aan functionaliteit' + klinische rollen

Author: Bart Becx
August 30, 2022

Er zijn veranderingen doorgevoerd in de 'toewijzen aan' functionaliteit. Met deze knop kan je een patient op het home scherm toewijzen aan een zorgverlener. Na het toewijzen moest je als zorgverlener jezelf ook weer 'afmelden' van de patient na het bekijken en afhandelen van de meldingen.

 

Het is nu echter mogelijk om als ziekenhuis een automatische afmelding in te stellen. Hierdoor hoeven zorgverleners dit niet meer zelf te doen, maar regelt het systeem dit op gezette tijden.

 

Naast de automatische afmelding is er de mogelijkheid om 'klinische rollen' aan te maken in Luscii. Hiermee is het mogelijk om meerdere zorgverleners een zelfde soort klinische rol te geven. Bijvoorbeeld alle cardiologen kunnen nu de rol 'cardioloog' krijgen.

Met de 'toewijzen aan' functionaliteit kun je nu een patient niet alleen aan een individuele zorgverlener toewijzen, maar ook aan een volledige groep met een bepaalde klinische rol. Zo zou je de patient nu dus ook kunnen toewijzen aan 'klinische rol cardioloog'. 

 

Bekijk deze video om te zien hoe je als organisatiebeheerder de afmeld periode van toewijzen kan instellen en hoe je klinische rollen kan aanmaken. 

About Author

Subscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated